Επαναφορά κωδικού

Τα αποτελέσματα αναζήτησης
09/04/2022

Το πλαίσιο ασφάλειας 

Γνωρίζουμε για τα αντικείμενα σου, ξέρουμε ότι πέρα από μια οικονομική αξία έχουνε και κάποια συναισθηματική αξία. Στην Renthis2me βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση των αντικείμενων σας. 

Η διαδικασία της ασφαλείας ξεκινάει από την πρώτη στιγμή στο website μας. Οι ενοικιάστες για να μπορέσουν να ενοικιάσουν-πάρουν ένα αντικείμενο πρέπει να έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμό στον οποίο πρέπει να καταχωρήσουν στοιχεία για εκείνους, όπως την διεύθυνση, την ταυτότητα τους, φωτογραφίες τους και άλλα. Έπειτα η Renthis2me ελέγχει τα στοιχεία που καταχώρησαν και αποδέχεται ή απορρίπτει τον εκάστοτε χρήστη. Στην συνέχεια όταν θέλουν να επιλέξουν ένα αντικείμενο στέλνεται στους Ιδιοκτήτες ένα αίτημα σχετικά με την ενοικίαση του αντικείμενου. Οι ιδιοκτήτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν αν θα δώσουν ή όχι το αντικείμενο τους για ενοικίαση στον συγκεκριμένο χρήστη. 

Έπειτα και με βασική προϋπόθεσή οτι ο ιδιοκτήτης έχει αποδεχθεί το αίτημα της ενοικίασης, υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό ασφάλειας. 

Το συγκεκριμένο νομικό έγγραφο έχει δημιουργηθεί από τον νομικό σύμβουλο της Renthis2me και μπορείς να το βρείτε ολόκληρο . Με λίγα λόγια, το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι ένα χαρτί που καθιστά νομικά υπεύθυνό για κάθε είδους ζημιά ή κλοπή τον χρήστη που έχει ενοικιάσει το αντικείμενο από εσάς. Στο website μας επίσης υπάρχει η διαδικασία της αξιολόγησης των χρηστών. Άτομα με χαμήλη αξιολόγηση θα διαγράφονται αυτόματα απο το σύστημα.

Κατηγορία: Διάφορα
Κοινοποίηση