Επαναφορά κωδικού

Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην RENTHIS2ME! H Πλατφόρμα RENTHIS2ME ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία RENTHIS2ME Ι.Κ.Ε., με έδρα την Αθήνα (ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ 2 11854), αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 160532601000, ΑΦΜ: 801634395- ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ (καλούμενη εφεξής ως «Renthis2me», η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας») με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες που εγγράφονται σε αυτή είτε να διαφημίζουν και να προωθούν αντικείμενά τους προς ενοικίαση (οι «Ιδιοκτήτες») είτε αντίστοιχα να εντοπίζουν και να ενοικιάζουν αντικείμενα ή εξοπλισμό που χρειάζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι αμοιβής (οι «Ενοικιαστές»). Η Πλατφόρμα RENTHIS2ME είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  καλούμενες εφεξής από κοινού μαζί με τις υπηρεσίες που παρέχονται αυτών ως η «Πλατφόρμα RENTHIS2ME».

 

 • Εισαγωγή

Ως «Χρήστης» της Πλατφόρμας νοείται κάθε φυσικό πρόσωποή εκπρόσωπος νομικού προσώπου,που είτε επισκέπτεται και απλώς περιηγείται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας είτε εγγράφεται στην Πλατφόρμα ως Ιδιοκτήτης ή Ενοικιαστής.

Η χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτή) και η εγγραφή σε αυτή είναι δωρεάν και προϋποθέτει ότι ο Χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ανεπιφύλακτα από τους παρόντες Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies που αποτελεί μέρος αυτών) συνολικά, όπως κάθε φορά ισχύουν (εφεξής καλούμενοι συλλογικά οι «Όροι Χρήσης») και οι οποίοι αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας μαζί με την κείμενη νομοθεσία. Όλοι οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν τους Όρους προσεκτικά πριν επισκεφτούν ή χρησιμοποιήσουν την Πλατφόρμα RENTHIS2ME. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους Χρήσης, τότε παρακαλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια τόσο στην Ιστοσελίδα της Πλατφόρμας RENTHIS2ME, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτές. 

Η Πλατφόρμα RENTHIS2ME παρέχει στους Χρήστες μόνο το χώρο και τη δυνατότητα προώθησης προς ενοικίαση κάθε είδους κινητών πραγμάτων ή εξοπλισμού μεταξύ των Ιδιοκτητών των πραγμάτων αυτών και των Ενοικιαστών. Η σύμβαση μίσθωσης συνάπτεται απευθείας μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή και τα μέρη αυτά είναι εξ ολοκλήρου αποκλειστικά νομικά υπεύθυνα για την τήρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων τους που προκύπτουν είτε από την εν λόγω σύμβαση είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρεία RENTHIS2ME Ι.Κ.Ε δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε αυτή τη σύμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την τήρηση των μεταξύ τους υποχρεώσεων.

 •  Δικαίωμα εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιονδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς τη δικαιοπρακτική του ικανότητα. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη αν, παρά τα όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους, ανήλικοι αυτοβούλως κάνουν χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME.

 • Προστασία Ιδιωτικότητας

Η Εταιρεία μας προκειμένου να παρέχει σε εσάς της υπηρεσίες της μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME συλλέγει και επεξεργάζεται ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες αυτής. Παρακαλούμε μελετήσετε προσεκτικά τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies μας από την οποία αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε ως προϋπόθεση για την χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME. Η Πολιτική Απορρήτου και Cookies ενσωματώνεται με την αναφορά της στους παρόντες Όρους χρήσης.

 • Εγγραφή Χρηστών στην Πλατφόρμα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα είτε ως Ιδιοκτήτης είτε ως Ενοικιαστής θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό δίνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και εισάγοντας ένα όνομα χρήστη (username) της επιλογής σας. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί ένας κωδικός πρόσβασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον Λογαριασμό σας. Μόλις τον επιβεβαιώσετε θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα λοιπά στοιχεία του Λογαριασμού σας. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή και μέσω του λογαριασμού σας στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Gmail. 

Μπορείτε οποτεδήποτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να δημιουργήσετε έναν κωδικό της επιλογή σας. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε “ισχυρούς” κωδικούς πρόσβασης (κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούν συνδυασμό κεφαλαίων και αριθμών, αριθμών και συμβόλων). Εάν εγγράφεστε ως νομικό πρόσωπο ή εταιρεία, εγγυάστε προσωπικά ότι έχετε την εξουσία να εγγράφεστε στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε και να δεσμεύετε την εταιρεία σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. 

Κάθε Χρήστης θα πρέπει να δηλώνει μόνο στοιχεία τα οποία είναι απολύτως αληθή, ακριβή και πλήρη και συμφωνεί να ενημερώνει αμελλητί τα στοιχεία του στο Λογαριασμό του στην  Πλατφόρμα RENTHIS2ME προκειμένου να τα διατηρεί ακριβή και πλήρη. Σε περίπτωση που ένας Χρήστης δώσει οποιαδήποτε πληροφορία  που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης ή δημιουργείται υποψία προς τούτο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το Λογαριασμό του Χρήστη  χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να αρνηθεί την παρούσα ή μελλοντική χρήση της  Πλατφόρμας.

Εάν κάνετε εγγραφή στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ως εκπρόσωπος για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου, τότε δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής και έχετε την εξουσία να δεσμεύετε την εταιρεία σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε με αυτούς.

Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του Λογαριασμού του στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME καθώς και του κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Λογαριασμό του και θα πρέπει να φροντίζει για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών και αποφεύγει την παραχώρησή του σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.  Επιπλέον, ο κάθε Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η Εταιρεία  αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του Λογαριασμού ενός Χρήστη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη εφόσον ο Χρήστης δεν έχει ενημερώσει σχετικά εγκαίρως την Renthis2me στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@renthis2me.com.

 • Ειδικότεροι κανόνες που αφορούν τους Ιδιοκτήτες

Ο παρών όρος 5 και οι ειδικότεροι κανόνες που εμπεριέχονται σε αυτόν ισχύουν για εσάς εάν εγγράφεστε στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ως Ιδιοκτήτες:

 • Οι Ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταχωρούν και να προωθούν στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME αντικείμενα τα οποία κατέχουν νόμιμα και για τα οποία έχουν δικαίωμα ενοικίασης και εγγυόνται ότι η ενοικίαση και χρήση αυτών των αντικειμένων από έναν Ενοικιαστή δεν παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός τρίτου μέρους. 
 • Οι Ιδιοκτήτες δεν θα πρέπει να καταχωρούν και να προωθούν προς ενοικίαση αντικείμενα τα οποία είναι παράνομα, όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς πυροβόλα όπλα, όπλα, πορνογραφία, ώριμο περιεχόμενο, ζώα ή άλλα αντικείμενα που θεωρούνται παράνομα σύμφωνα με την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν καταχωρημένα αντικείμενα εάν πιστεύει ότι τα αντικείμενα αυτά είναι παράνομα, ανήθικα ή ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη της.
 • Οι Ιδιοκτήτες θα πρέπει να  περιγράφουν με ακρίβεια τα προς ενοικίαση προϊόντα τους και να ανεβάζουν καθαρές και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες τους και δεν θα συμπεριλαμβάνουν στις περιγραφές αυτών ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από έναν Χρήστη να αλλάξει τις φωτογραφίες που αφορούν το αντικείμενό του εάν θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό της Πλατφόρμας RENTHIS2ME.
 • Ανάλογα με την ειδικότερη φύση του προς ενοικίαση αντικειμένου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή αυτού που καταχωρούν οι Ιδιοκτήτες όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση του συμπεριλαμβανομένων (κατά περίπτωση): (i) ειδοποίησης τυχόν ελαττωμάτων, περιορισμών ή άλλων απαιτήσεων που μπορεί να ισχύουν για τη χρήση του αντικειμένου καθώς και (ii) τυχόν οδηγιών ασφαλείας ή σημειώσεων που μπορεί εύλογα να απαιτηθούν για την ασφαλή χρήση του αντικειμένου
 • Οι Ιδιοκτήτες είναι ελεύθεροι να ορίσουν την τιμή της ενοικίασης του αντικειμένου τους («Τιμή Ενοικίασης») που επιθυμούν. Η Τιμή Ενοικίασης θα πρέπει να είναι το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων φόρων.
 • Οι Ιδιοκτήτες θα πρέπει πάντοτε να ενημερώνουν με προσήκοντα τρόπο την Πλατφόρμα RENTHIS2ME σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προς ενοικίαση αντικειμένου τους ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους Χρήστες που επιθυμούν να το  ενοικιάσουν και κατ’ επέκταση ώστε να μην πλήττεται η εμπορική αξιοπιστία της Πλατφόρμας RENTHIS2ME
 • Οι Ιδιοκτήτες θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί ο Ενοικιαστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε ελαττώματος στο αντικείμενο που έχει ενοικιαστεί ή για τυχόν μη συμμόρφωση του αντικειμένου με τις περιγραφές  ή την απουσία οδηγιών χρήσεως εφόσον αυτές θεωρούνται απαραίτητες. 
 • Οι Ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φορολογική αντιμετώπιση τυχόν ποσών που λαμβάνουν από την ενοικίαση των αντικειμένων τους μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME.

Παροτρύνουμε τους Ιδιοκτήτες να γράφουν σχόλια ή αξιολόγηση σχετικά με τον εκάστοτε Ενοικιαστή ή την εμπειρία τους προκειμένου αυτό να βοηθήσει και επόμενους Ενοικιαστές ή τους λοιπούς Ιδιοκτήτες.

 1. Ειδικότεροι Όροι που αφορούν τους Ενοικιαστές 

Ο παρών όρος 6 και οι ειδικότεροι κανόνες που εμπεριέχονται σε αυτόν ισχύουν για εσάς εάν εγγράφεστε στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ως Ενοικιαστές:

 • Οι Ενοικιαστές θα πρέπει να ακολουθούν και συμμορφώνονται με τυχόν οδηγίες χρήσης, οδηγίες ασφαλείας ή άλλες συμβουλές και παρατηρήσεις των Ιδιοκτητών κατά τη χρήση του αντικειμένου που μισθώνεται. 
 • Οι Ενοικιαστές αποκτούν από τον Ιδιοκτήτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ενοικίασης περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του αντικειμένου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα αντικείμενα με παράνομο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Οι Ενοικιαστές θα πρέπει να επιστρέψουν το αντικείμενο στην ίδια ακριβώς κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβαν με εξαίρεση οποιαδήποτε μεταβολή οφείλεται σε αναμενόμενη και λογική φθορά χρήσης.
 • Οι Ενοικιαστές είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά στο αντικείμενο που έχουν ενοικιάσει για την κάλυψη των εξόδων ζημίας ή αντικατάστασης τυχόν ζημιών ή απώλειας του αντικειμένου κατά την κράτηση, καθώς και τυχόν ζημιών που σχετίζονται με την παράλειψη επιστροφής του αντικειμένου εγκαίρως, σύμφωνα με όσα σχετικά ειδικότερα προβλέπονται στους παρόντες όρους, στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης και στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι Ενοικιαστές είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή περιουσίες όταν χρησιμοποιούν (οι Ενοικιαστές) αυτά τα αντικείμενα.

Παροτρύνουμε τους Ενοικιαστές να γράψουν σχόλια ή αξιολόγηση σχετικά με τον εκάστοτε Ιδιοκτήτη ή την εμπειρία τους προκειμένου αυτό να βοηθήσει και επόμενους Ιδιοκτήτες ή Ενοικιαστές.

 • Πώς λειτουργεί η Πλατφόρμα-Τέλη Eνοικίασης και πληρωμή
 • Κάθε Ιδιοκτήτης μπορεί μέσω του Λογαριασμού του στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME να προωθήσει κάθε αντικείμενο που επιθυμεί να παρέχει προς ενοικίαση αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες αυτού και περιγράφοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του. Είναι ελεύθερος, επίσης, να καθορίσει την τιμή ενοικίασης που επιθυμεί είτε ανά ώρα, ανά μέρα και ανά μήνα κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 
 • Κάθε Χρήστης που ψάχνει να νοικιάσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή εξοπλισμό έχει πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα που είναι αναρτημένα σε μια δεδομένη τοποθεσία χαρτογραφημένη καταλλήλως γύρω από την θέση του μαζί με την τιμή και τις διαθέσιμες ημερομηνίες, και μπορεί να εντοπίσει αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει.  
 • Μόλις ένας Χρήστης εντοπίσει το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και αφού έχει ολοκληρώσει και αυτός με τη σειρά του τη διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME, μπορεί να ζητήσει να κάνει κράτηση στο εν λόγω αντικείμενο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Ιδιοκτήτη αφού έχει επιλέξει την «Ημερομηνία ή/και ώρα έναρξης της ενοικίασης»  και την «Ημερομηνία ή/και ώρα λήξης της της ενοικίασης»  και αφού έχει πληρώσει στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME την τιμή ενοικίασης.Εάν είστε ο Ιδιοκτήτης, η Πλατφόρμα RENTHIS2ME θα εισπράξει και θα κρατήσει για όλο το χρονικό διάστημα ενοικίασης το συνολικό ποσό της τιμής ενοικίασης για λογαριασμό σας.
 • Η Πλατφόρμα RENTHIS2ME στη συνέχεια ενημερώνει τον Ιδιοκτήτη αναφορικά με την ύπαρξη αιτήματος για ενοικίαση αντικειμένου του και θα πρέπει αυτός με τη σειρά του να επιβεβαιώσει την κράτηση. Εάν ο Ιδιοκτήτης δεν επιβεβαιώσει το αίτημα προς ενοικίαση εντός χρονικού διαστήματος 48  ωρών ________ επιστρέφονται στον Ενοικιαστή τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για το συγκεκριμένο αντικείμενο. O Ιδιοκτήτης είναι επίσης υποχρεωμένος να αναρτήσει εκτός από φωτογραφίες και σχετικό βίντεο το οποίο να αποδεικνύει τη λειτουργία του προς ενοικίαση αντικειμένου το αργότερο μέχρι και την αποδοχή του αιτήματος κράτησης του από αυτόν.  Όταν έρθει σε κάποιον Ιδιοκτήτη ειδοποίηση για έναν ενδιαφερόμενο Ενοικιαστή, ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Ενοικιαστή προκειμένου να ρυθμίσει μαζί του την παράδοση ή αποστολή του προϊόντος. Επιπλέον, θα πρέπει να ζητήσει στοιχεία ταυτοποίησης από τον Ενοικιαστή (ενδεικτικώς Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, Στοιχεία μόνιμης κατοικίας, κλπ.) προκειμένου να ετοιμαστεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης κινητού πράγματος (link)
 • Κατά την Ημερομηνία έναρξης της Ενοικίασης ο Ιδιοκτήτης και ο Ενοικιαστής θα συναντηθούν στην συμφωνημένη τοποθεσία για να παραδοθεί το αντικείμενο στον Ενοικιαστή και για να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Κινητού Πράγματος. Σε περίπτωση αποστολής του προς ενοικίαση προϊόντος ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει προηγουμένως υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Κινητού Πράγματος . Μόλις ο Ενοικιαστής παραλάβει το αντικείμενο, θα πρέπει να το ελέγξει άμεσα ως προς το αν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχει καταχωρήσει ο Ιδιοκτήτης στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME. Αν δεν ανταποκρίνεται στις περιγραφές του αντικειμένου στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ή έχει ουσιώδη διαφορά ο Ενοικιαστής θα πρέπει να μην το παραλάβει και να ενημερώσει άμεσα την Πλατφόρμα RENTHIS2ME ώστε να του επιστρέψουμε το ποσό της τιμής ενοικίασης.. 
 • Κατά την Ημερομηνία λήξης της Ενοικίασης ο Ιδιοκτήτης και ο Ενοικιαστής θα συναντηθούν στην συμφωνημένη τοποθεσία για να παραδοθεί το αντικείμενο στον Ιδιοκτήτη. Ο Ιδιοκτήτης θα επιθεωρήσει το αντικείμενο για να βεβαιωθεί ότι είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν παραδόθηκε στον Ενοικιαστή. Μόλις επιστραφεί το προϊόν ο Ιδιοκτήτης θα ενημερώσει σχετικά την Πλατφόρμα RENTHIS2ME ότι η ενοικίαση είναι ολοκληρωμένη και το ποσό της τιμής ενοικίασης θα αποδεσμευθεί στον Ιδιοκτήτη (μείον του ποσού που αφορά το τέλος ενοικίασης που αποτελεί την προμήθεια της Πλατφόρμας RENTHIS2ME ως μεσίτη). Οι τράπεζες ενδέχεται να χρειαστούν μερικές μέρες μέχρι να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές και να φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των Χρηστών. 
 • Οι Χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικώς την Πλατφόρμα RENTHIS2ME καθ΄όλη τη διάρκεια της ως άνω διαδικασίας ενοικίασης. 

 

Η εγγραφή στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME είναι δωρεάν. Ωστόσο η Εταιρεία μας χρεώνει προμήθεια για κάθε συναλλαγή συμπεριλαμβανομένων των φόρων που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME (“Τέλη Ενοικίασης“). 

 

Η διαδικασία πληρωμής στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME γίνεται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω της εφαρμογής Viva Wallet . Οι Χρήστες πρέπει να παρέχουν έγκυρα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή άλλα αποδεκτά στοιχεία πληρωμής. Η Πλατφόρμα RENTHIS2ME  χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών την ViVa Wallet που εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον οικονομικών συναλλαγών για τους χρήστες της. 

Όταν ένας Χρήστης δηλώνει τα στοιχεία της κάρτας του, στοιχεία τραπεζικού του λογαριασμού ή του λογαριασμού του στην υπηρεσία Paypal επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα για να χρησιμοποιήσετε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

Οι Χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως την Πλατφόρμα RENTHIS2ME τα στοιχεία τους αλλάξουν λόγω απώλειας, κλοπής, ακύρωσης, ή άλλου είδους.

 • Πολιτική Ακύρωσης

Η Πλατφόρμα RENTHIS2ME διατηρεί την παρούσα Πολιτική Ακύρωσης προκειμένου να προστατεύει τους Χρήστες από ακυρώσεις τελευταίας στιγμής. Συγκεκριμένα:

Για τον ενοικιαστή

 1. Υπάρχει μια περίοδος 48 ωρών στην οποία αν ακυρώσετε την
  κράτηση θα αποζημιωθείτε πλήρως.
  Λάβετε υπόψη ότι εάν κάνετε κράτηση για ενοικίαση εντός 48 ωρών από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης (π.χ. εάν κάνετε κράτηση για ενοικίαση την Δευτέρα το απόγευμα για Τετάρτη πρωί), τότε αυτή η περίοδος υπαναχώρησης δεν ισχύει.
 2. Εάν ακυρώσετε μετά την περίοδο υπαναχώρησης των 48 ωρών, αλλά νωρίτερα από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης, θα επιβαρυνθείτε με χρέωση 40% του ποσού ενοικίασης — το υπόλοιπο του ποσού ενοικίασης θα σας επιστραφεί.
 3. Εάν ακυρώσετε εντός 48 ωρών από την ημερομηνία έναρξης, δεν θα επιστραφούν τα χρήματα

Γενικά

 1. Εάν ένας Ιδιοκτήτης ακυρώσει μια ενοικίαση, θα ειδοποιηθείτε και θα αποζημιωθείτε πλήρως και οι διαχειριστές του λογαριασμού μας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σας βοηθήσουν να βρείτε ένα εναλλακτικό αντικείμενο. Εάν δεν περιμένατε να ακυρωθεί η ενοικίαση, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό.
 2. Εάν ο κάτοχος δεν εμφανιστεί για να παραδώσει το αντικείμενο, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό — θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 12 ωρών από την ημερομηνία που η ενοικίαση ήταν προγραμματισμένη.
  Θα αποζημιωθείτε πλήρως το κόστος του ενοικίου σε αυτη την περίπτωση.
 3. Εάν ένας Ιδιοκτήτης αποδεχτεί το αίτημα ενοικίασης αλλά στη συνέχεια δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ενοικιαστή για την ώρα παραλαβής, τότε η Renthis2me διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την ενοικίαση αυτόματα.

Για τον ιδιοκτήτη

 1. Δεν θα χρεωθείτε για την ακύρωση μιας ενοικίασης, εκτός εάν είναι εντός 48 ωρών από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης — σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρεωθείτε με χρέωση έως την πλήρη αξία ενοικίασης. Λάβετε υπόψη ότι η ακύρωση των ενοικιάσεων θα επηρεάσει επίσης τη Βαθμολογία σας και τις πιθανότητες να καταταγείτε ως Σούπερ Ιδιοκτήτης.

 

 • Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Πλατφόρμας RENTHIS2ME

Στους Χρήστες της Πλατφόρμας RENTHIS2ME παρέχεται μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται και στα λοιπά άρθρα των παρόντων Όρων Χρήσης, κάθε Χρήστης οφείλει ρητά και εμφατικά να απέχει από όλα τα παρακάτω:

 • Από το να δημοσιεύει σε οποιοδήποτε μέσο, να πωλεί, να διανέμει, να αντιγράφει εν όλω ή εν μέρει, να μεταβιβάζει, να μεταβάλλει, να αποθηκεύει, να αναδημοσιεύει, να τροποποιεί, να αναπαράγει και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, μέρος ή ολόκληρο το περιεχομένο που εμφανίζεται στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ·
 • Από το να προβαίνει σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή, ή δημιουργία παραγώγων έργων χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται από την Εταιρεία μας ή ετέρους νομίμους δικαιούχους 
 • Από το να δίνει οποιεσδήποτε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, να δημιουργεί πέραν του ενός Λογαριασμούς, να υποδύεται οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή να επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα RENTHIS2ME μέσω του δικού του Λογαριασμού
 • Από το να συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία για δανεισμό ή ενοικίαση οποιουδήποτε είδους εκτός της Πλατφόρμας RENTHIS2ME με οποιονδήποτε άλλο χρήστη που συναντήσε αρχικά μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME
 •  Από το να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα RENTHIS2ME παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία ή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη και ζημιές στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα
 • Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια εξόρυξης δεδομένων (data mining), συλλογής δεδομένων (data harvesting), εξαγωγής δεδομένων (data extracting) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε ενέργεια σε σχέση  με την Πλατφόρμα RENTHIS2ME ή κατά τη χρήση αυτής 
 • Από το να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα RENTHIS2ME για να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια ή δραστηριότητα εμπορική προώθησης όπως το να προωθεί ή να διαφημίζει οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός από είδη που ο Χρήστης, ως Ιδιοκτήτης, διαθέτει προς ενοικίαση μέσω αυτής  
 • Από το να αναρτά αναληθές, ανακριβές, παραπλανητικό, υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων)
 • Από το να αντιγράφει, τροποποιεί ή παραχωρεί/διανέμει δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις υπηρεσίες ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματά της Εταιρείας  Renthis2me τοποθετώντας πλαίσια ή χρησιμοποιώντας την τεχνική πλαισίων προκειμένου να τοποθετήσει σε πλαίσιο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφοποίησης), ή από το να χρησιμοποιεί «μετα-ετικέτες» (meta-tags) ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» (hidden text) με βάση εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της  Εταιρείας Renthis2me χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση 
 • Από το να προβαίνει σε ενέργειες reverse engineering, αποσυναρμολόγησης ή άλλως από το να προσπαθεί να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα της Πλατφόρμας RENTHIS2ME
 • Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας Renthis2me ή συνιστά αθέμιτη εκμετάλλευσή της ή από το να δημιουργεί οποιαδήποτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με τη Εταιρείας Renthis2me ή έγκριση ή υποστήριξη από την Εταιρεία Renthis2me όταν δεν υφίσταται. 
 • Από το να δημιουργεί οποιοδήποτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πλατφόρμας RENTHIS2ME πλην της αρχικής σελίδας. Η Εταιρεία Renthis2me επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης, αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. 
 •  Από το να εμποδίζει την λειτουργία της Πλατφόρμας RENTHIS2ME και να αντικαθιστά ή τροποποιεί το περιεχόμενο της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κλπ)
 • Από το να διαπράτει ή να διευκολύνει αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδει ιούς, trojans, ιούς τύπου worms, logic bombs, και από το να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εν γένει ενέργεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Πλατφόρμας RENTHIS2ME.
 • Από το να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα RENTHIS2ME εάν έχει ανασταλεί ο Λογαριασμός του ή του έχει απαγορευτεί η χρήση της,

Η μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών συνιστά σοβαρή παραβίαση των  παρόντων Όρων Χρήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, όλες ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες από πλευράς της Εταιρείας μας (με ή χωρίς προειδοποίηση):

(α) άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Λογαριασμού σας και του δικαιώματος χρήσης της Πλατφόρμα RENTHIS2ME ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής·

(β) άμεση, προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη·

(γ) νομικές ενέργειες εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένων νομικών διαδικασιών για αποζημίωση κάθε είδους ζημιάς που προήλθε από την παράβαση ·

(δ) κοινοποίηση τυχόν πληροφοριών σας στις αρχές επιβολής του νόμου, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 • Περιεχόμενο που δημιουργούν οι Χρήστες 

Στους παρόντες Όρους Χρήσης με τον όρο «Περιεχόμενο Χρηστών» νοείται κάθε αρχείο ήχου, βίντεο, κείμενο, εικόνα ή άλλο υλικό που ένας χρήστης επιλέγει να προβάλει στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφιών καταχώρισης ή αξιολογήσεων που δημοσιεύετε για άλλους χρήστες ή στοιχεία. Σχετικά με το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους Χρήστες, με την προβολή του από αυτούς παραχωρούν στην RENTHIS2ME μία απεριόριστη, μη αποκλειστική, χωρίς λήξη, παγκόσμια, αμετάκλητη, απαλλαγμένη από τέλη πνευματικής ιδιοκτησίας, άδεια να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, προσαρμόζει, δημιουργεί συντομεύσεις, τροποποιεί, διανείμει, μεταβάλλει, μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί, προβάλλει, αναπτύσσει, αναπαράγει, επικοινωνεί στο κοινό και να καθιστά το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι Χρήστες διαθέσιμο σε οποιαδήποτε μορφή, και/ή σε οποιοδήποτε μέσο (είτε ήδη γνωστό είτε μελλοντικό).

Όταν προβάλλετε κάθε περιεχόμενο που δημιουργείτε σαν Χρήστης, δεσμεύεστε να μη περιλαμβάνετε σε αυτό οποιοδήποτε υλικό το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή νομοθεσία, ή θεωρείται ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) ή του οποίου δεν έχετε την αποκλειστική κυριότητα ή για το οποίο δεν έχετε άδεια χρήσης και το οποίο παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν το Περιεχόμενο σας παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία άλλου ατόμου, θα το καταργήσουμε εάν λάβουμε την κατάλληλη ειδοποίηση. Η Πλατφόρμα RENTHIS2ME δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείται από τους Χρήστες και επιφυλάσσεται του δικαιώματος της κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καταργεί, επεξεργάζεται, να διαγράφει οποιοδήποτε τέτοιου είδους περιεχόμενο από την παρούσα ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. 

Κάθε ανάρτηση πληροφοριών στο ή μέσω της Πλατφόρμας αποτελεί γνώμη του προσώπου και μόνο  που έκανε τη δημοσίευση και δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της RENTHIS2ME ούτε αποτελεί οποιασδήποτε μορφής σύσταση, έγκριση, αποδοχή του υλικού που δημοσιεύτηκε από τους Χρήστες μας. Εάν βασίζεστε σε πληροφορίες που δημοσιεύονται από άλλους Χρήστες, το πράττετε με δική σας ευθύνη.

 • Διαγραφή Λογαριασμού στην Πλατφόρμα

Κάθε Χρήστης μπορεί να διαγράψει οποτεδήποτε το επιθυμεί το Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME είτε από τη δυνατότητα που του δίνεται μέσα από το ίδιο το Λογαριασμό του είτε αποστέλλοντας μας σχετικό e-mail στο renthis2me.com υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία ενεργή ενοικίαση αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση, ο τερματισμός της χρήσης της Πλατφόρμα RENTHIS2ME και η ακύρωση του Λογαριασμού ενός Χρήστη δεν θα επηρεάσουν καμία από τις υποχρεώσεις του οικονομικές και άλλες προς εμάς ή άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας RENTHIS2ME..

Περαιτέρω, εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν πιστεύετε ότι μπορείτε να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τυχόν τροποποιήσεις που γίνονται σε αυτούς σας καλούμε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME. Ομοίως, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάποιον Χρήστη ή να αναστείλει την πρόσβαση του σε μέρος ή ολόκληρη την Πλατφόρμα RENTHIS2ME εάν κάποιος Χρήστης παραβεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών ή οποιονδήποτε άλλο σημαντικό κανόνα συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης. 

Εάν εσείς ή εμείς διαγράψουμε το Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, ενδέχεται να διαγράψουμε και το Περιεχόμενο Χρηστών ή  οποιαδήποτε άλλη πληροφορία τυχόν έχετε ανεβάσει στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME. Συνακόλουθα δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενό μας ή στο Περιεχόμενο Χρηστών σας και σας συνιστούμε να διασφαλίσετε ότι διατηρείτε ένα προσωπικό αντίγραφο ασφαλείας με οποιαδήποτε τέτοια πληροφορίας κρίνετε σημαντική. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που ενδέχεται να υποστείτε εάν χάσετε τα δικαιώματά πρόσβασης στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ή οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, περιεχόμενο ή Περιεχόμενο Χρηστών.

 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικά Σήματα 

Συμφωνείτε ότι η Πλατφόρμα RENTHIS2ME η οποία συμπεριλαμβάνει ενδεικτικώς το λογισμικό αυτής, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία video, συντακτικό περιεχόμενο, κείμενα (scripts) και γενικώς όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας RENTHIS2ME και καθώς και ο τρόπος διαρρύθμισης αυτού περιέχει πληροφορίες ιδιοκτησίας και υλικό κυριότητας της Εταιρείας Renthis2me, ή/και των τρίτων δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται μεταξύ άλλων από από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση των ως άνω πληροφοριών και του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τη χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Κανένα τμήμα της Πλατφόρμας RENTHIS2ME δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, παρά μόνον όπως ρητώς προβλέπεται στους παρόντες όρους. Συμφωνείτε ότι δεν θα τροποποιήσετε, μισθώσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, δημοσιοποιήσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα βασιζόμενοι στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME, με οποιονδήποτε τρόπο, και δε θα εκμεταλλευτείτε την Πλατφόρμα RENTHIS2ME με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο.

Το Renthis2me και άλλα σήματα της Εταιρείας Renthis2me, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Πλατφόρμα RENTHIS2ME καθώς και άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ανήκουν είτε στην Εταιρεία Renthis2me είτε σε τρίτους δικαιούχους συνεργάτες της οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με αυτή Εταιρείες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη κατοχυρωθεί και επισημαίνονται ως τέτοια, φέροντας το σύμβολο ®. Δεν αποκτάται κάποιο δικαίωμα ή άδεια σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω σήματα καθώς ούτε δικαίωμα χρήσης των εν λόγω σημάτων. Τα ως άνω σήματα προστατεύονται από το νόμο περί σημάτων.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ RENTHIS2ME, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ RENTHIS2ME ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ KAI ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Περαιτέρω, η Εταιρεία Renthis2me διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name  renthis2me.com το οποίο συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name) και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου.

 • Σύνδεσμοι σε Ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα της Πλατφόρμας RENTHIS2ME ενδέχεται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται με την  Εταιρεία μας και το περιεχόμενο δεν ελέγχεται, επεξεργάζεται ή παρακολουθείται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι διαθέσιμοι μόνο για λόγους διευκόλυνσης των Χρηστών. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ειδική ή σιωπηρή έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που παρέχονται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί ο Χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, η Εταιρεία μας δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, την αλήθεια, την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη, άμεσα ή εμμέσως, για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί α προκληθεί εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες σε ή μέσω τέτοιων Ιστοσελίδων τρίτων. Ομοίως, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να ελέγξει την τυχόν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτή τη συλλογή και την επεξεργασία. 

Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι Χρήσης καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση περιεχομένου τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που περιέχονται ή διατίθενται μέσω τρίτων, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των Χρηστών. 

 • Αποποίηση Εγγυήσεων και Ευθυνών

Παρέχουμε μία Πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να προωθήσουν, να προσφέρουν προς ενοικίαση, να αναζητήσουν και να ενοικιάσουν κινητά πράγματα και εξοπλισμό. Ενώ καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες μας έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα RENTHIS2ME δεν ελέγχουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά τον Χρηστών σε αυτή. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε για την εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας των χρηστών της Πλατφόρμας RENTHIS2ME ούτε για την επαλήθευση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προιόντων που υποβάλλονται από τους Ιδιοκτήτες προς ενοικίαση μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME. Τα στοιχεία των χρηστών καθώς και οι σχετικές αξιολογήσεις αυτών θα είναι διαθέσιμα προς όλους τους χρήστες. Η Εταιρεία μας διατηρεί μόνο το δικαίωμα (αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) να επαληθεύσει την ταυτότητα των χρηστών καθώς και τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα των ειδών που διατίθενται προς ενοικίαση εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο σε συγκεκριμένη περίπτωση.

Οι Ιδιοκτήτες και όχι η Εταιρεία μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντι στους ενοικιαστές ως προς τα αντικείμενα που ενοικιάζουν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προς ενοικίαση αντικείμενα δεν έχουν πραγματικά και νομικά ελαττώματα και ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και ασφαλή. Η ενοικίαση αντικειμένων από τους ενοικιαστές αποκλειστικά με δικό τους κίνδυνο και ευθύνη και η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε κάποιον χρήστη από τη χρήση του προς ενοικίαση προϊόντος. 

Η Εταιρεία μας δεν ενεργεί για λογαριασμό κανενός από τους Χρήστες, με εξαίρεση την υποχρέωση να καταβάλλει στους Ιδιοκτήτες την τιμή ενοικίασης που έχει συλλέξει από τους ενοικιαστές όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη και δεν οφείλει να αποζημιώνει τους χρήστες για τυχόν ζημιές, απώλειες ή καταστροφές αντικειμένων που έχουν ενοικιασθεί μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να σας συνδράμουμε αλλά δεν θα κρίνουμε σχετικά με νομικά ζητήματα ή αξιώσεις. Εάν βρεθείτε σε διαφωνία με άλλον χρήστη των Υπηρεσιών μας ή τρίτο μέρος, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με το άλλο μέρος και να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά φιλικά. Ωστόσο η σχέση μεταξύ των ιδιοκτητών και των εκάστοτε ενοικιαστών διέπεται από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Κινητού Πράγματος που υπογράφεται από τα μέρη και τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται σε αυτό, στο οποίο η Εταιρεία μας δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. 

Παρ’ όλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την Πλατφόρμα RENTHIS2ME είναι ακριβείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες και ουδεμία εγγύηση παρέχουμε οποιουδήποτε είδους, ρητή η σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας RENTHIS2ME, την πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων αναφορικά με την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, ορθότητα συστήματος, ακρίβεια των δεδομένων, απαλλαγής από ιούς ή άλλον επιβλαβή κώδικα.  Κάθε είδους πληροφορίες που περιέχονται στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME από την Εταιρεία  έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και τo περιεχόμενο της παρούσας Πλατφόρμας RENTHIS2ME δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους συμβουλή ή καθοδήγηση προς τους Χρήστες μας. Οι Χρήστες συμφωνούν ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Πλατφόρμα RENTHIS2ME και το περιεχόμενο της παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» και δεν παραχωρείται καμία άδεια χρήσης στον Χρήστη δυνάμει αυτών των αποποιήσεων ευθύνης. 

 • Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία μας, καθώς και τυχόν διαχειριστές, εργαζόμενοί και συνεργάτες αυτής αποποιούνται πλήρως και ρητώς κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημιές ή για διαφυγόν κέρδος οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημιά στη φήμη ή την υπόληψη ή κάθε άλλη ζημιά, ανεξαρτήτως φύσης, που θα μπορούσε να προκύψει στον Χρήστη από τη χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME ή του περιεχομένου της ή από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME, ή μέσω της χρήσης της και της εξάρτησης από τις πληροφορίες που παρέχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την Πλατφόρμα RENTHIS2ME, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. 

Επιπλέον, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME για λόγους πέραν του ελέγχου της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, ή σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Επιπλέον, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης της Πλατφόρμα RENTHIS2ME στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της   Εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνο για την κάλυψη της τυχόν θετικής ζημιάς του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην αποδεδειγμένη υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Στον βαθμό που επιτρέπεται αυτό από την ισχύουσα νομοθεσία, τυχόν αποζημίωση που θα κληθεί να καταβάλει η Εταιρεία και η οποία αφορά συγκεκριμένη ενοικίαση θα περιορίζεται στη συνολική τιμή της ενοικίασης που έχει καταβάλλει ο Ενοικιαστής στον Ιδιοκτήτη, διαφορετικά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αν η αποζημίωση που θα κληθεί να καταβάλει η Εταιρεία δεν σχετίζεται με συγκεκριμένη μίσθωση θα περιορίζεται (α) για μεν τους ιδιοκτήτες στο συνολικό ποσό που έχουν λάβει από ενοικίαση εξοπλισμού τους μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME κατά τους δώδεκα (12) προηγούμενους μήνες από το γενεσιουργό γεγονός της υποχρέωσης αποζημίωσης και (β) για δε τους ενοικιαστές στο συνολικό ποσό που έχουν καταβάλει σε Ιδιοκτήτες από την ενοικίαση εξοπλισμού μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME κατά τους δώδεκα (12) προηγούμενους μήνες από το γενεσιουργό γεγονός της υποχρέωσης αποζημίωσης

 • Αποζημίωση

Κάθε Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και να απαλλάξει την Εταιρεία και τους τυχόν διαχειριστές, εργαζόμενους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνη και/ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που μπορεί να υποστεί η Εταιρεία που σχετίζονται ή προκύπτουν από: (α) τη χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME από εσάς (β) από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων που μπορεί να διαταράξει την πρόσβαση ή /και τη λειτουργία της Πλατφόρμας RENTHIS2ME, (γ) την παραβίαση από εσάς οποιουδήποτε δικαιώματος άλλου χρήστη ή τρίτου προσώπου, (δ) οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείτε, υποβάλλετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή με άλλο τρόπο καθιστάτε διαθέσιμο μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME και (ε) παραβίαση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτετε με άλλον Χρήστη της Υπηρεσίας. 

 • Τροποποίηση Όρων Χρήσης 

Οι Χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται συχνά τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς μέρος αυτών ή ολόκληροι οι Όροι μπορούν να αλλάξουν μονομερώς από την Εταιρεία Renthis2me ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση με άμεση ισχύ και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για πληροφόρηση εκ μέρους μας σχετικά με την τροποποίηση αυτή, εκτός από την  ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα της Πλατφόρμας RENTHIS2ME ή την αποστολή σχετικού ενημερωτικού e-mail. Οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή των Χρηστών στην Πλατφόρμας RENTHIS2ME μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. 

Η Εταιρεία Renthis2me διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της Πλατφόρμας RENTHIS2ME

β) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρη τη διεπαφή (interface), δομή ή τη διαμόρφωση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της.

Η Εταιρεία Renthis2me διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει την Πλατφόρμα RENTHIS2ME (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτής) ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία ευθύνη.

Η Εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

 • Τελικές Διατάξεις

Συνολική Συμφωνία. Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία Renthis2me και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στο Χρήστη και στην Εταιρεία  .

Διαχωρισμός. Σε περίπτωση που κάποιος όρος θεωρηθεί καταχρηστικός ή ακυρωθεί δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, αυτή η καταχρηστικότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει και τους υπόλοιπους παρόντες Όρους ως καταχρηστικούς ή άκυρους στο σύνολό τους και ο εν λόγω όρος θα διαγραφεί χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπό-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Παραίτηση. Οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θα παράγει έννομες συνέπειες μόνο εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί από τα μέρη. 

Αναφορές-Επικεφαλίδες. Στους παρόντες όρους, λέξεις οι οποίες εμφανίζονται μετά τις εκφράσεις «περιλαμβάνει», «συμπεριλαμβανομένου», «άλλο», «για παράδειγμα», «όπως», «συγκεκριμένα» δεν θα περιορίζουν το νόημα των λέξεων που εμφανίζονται πριν από την έκφραση αυτή. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Εκχώρηση. Απαγορεύεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά που απορρέουν από τους παρόντες Όρους.

 Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, ο Χρήστης και η Εταιρεία Renthis2me συμφωνούν, με την αποδοχή των Όρων, ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. 

 • Επικοινωνία 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πλατφόρμα RENTHIS2ME ή τους παρόντες Όρους Χρήσης ή στην περίπτωση που έχετε να διατυπώσετε οποιοδήποτε παράπονο για την Πλατφόρμα RENTHIS2ME και για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες της μέσω αυτής, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο info@renthis2me.com, 

 

Τελευταία ενημέρωση :  28/03/2022