Επαναφορά κωδικού

Πολιτική απορρήτου

10/11/2021 από HarisPap11ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και COOKIES

Στην RENTHIS2ME Ι.Κ.Ε. (εφεξής «Renthis2me», η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας») σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των  Χρηστών της Πλατφόρμας RENTHIS2ME (οι «Χρήστες») μέσω της Ιστοσελίδας μας  .

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies έχει συνταχθεί με βάσει τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13/14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του ελληνικού νόμου 4624/2019 («Ν. 4624/2019»). 

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για και αφορά όλα τυχόν τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Πλατφόρμας RENTHIS2ME και ενδεικτικώς όταν ένας Χρήστης αλληλεπιδράσει με αυτήν ή όταν χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται από αυτή όπως όταν δημιουργεί Λογαριασμό στην Λογαριασμό στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME είτε ως Ιδιοκτήτης είτε ως Ενοικιαστής και περιέχει την περιγραφή όλων των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία, τη νομική βάση στην οποία μπορεί να στηριχθεί κάθε μία από αυτές τις επεξεργασίες, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, σε ποιον ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε και τα σχετικά δικαιώματα που έχετε ως προς αυτά από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η παρούσα Πολιτική μαζί με την Πολιτική Cookies αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης που διέπουν τη χρήση της  Πλατφόρμας RENTHIS2ME και οποιασδήποτε άλλης Πολιτικής υιοθετηθεί από την Εταιρεία. Η εν λόγω Πολιτική αναφέρεται αποκλειστικά στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό μέσα στο παρόν έγγραφο δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη τρίτη Ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να ανακατευθυνθείτε από την Ιστοσελίδα μας, η οποία ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου.  

Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ασφαλή και να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως είναι κάθε φορά σε ισχύ σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβουμε από τους Χρήστες μας περισσότερα προσωπικά δεδομένα από αυτά που είναι απαραίτητα για κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή διαμοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν εκτός από ότι περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να ανανεώνεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα προς συμμόρφωση με τυχόν νέες νομικές ή τεχνολογικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και για το λόγο αυτό σας ζητάμε να ελέγχετε συχνά για την τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής η οποία εμφανίζεται στο πεδίο «Τελευταία Ενημέρωση» στο τέλος της Πολικής. Εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ορίζονται στην παρούσα) με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας πληροφορήσουμε σχετικά είτε με σχετική ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας είτε αποστέλλοντάς σας σχετικό ενημερωτικό e-mail και όπου αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας..

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια της ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Η Εταιρεία RENTHIS2ME Ι.Κ.Ε, με έδρα την Αθήνα (ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ 2 11854), αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 160532601000, ΑΦΜ: 801634395- ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ με τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@renthis2me.com .

Στα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, 

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.    

 

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς όταν κάνετε χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 

Δεδομένα που δηλώνετε όταν δημιουργείτε Λογαριασμό Χρήστη στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME είτε ως Ιδιοκτήτης είτε ως Ενοικιαστής:

Αυτά τα δεδομένα είναι τα βασικά δεδομένα σας, τα οποία θα σας ζητηθούν να εισαγάγετε κατά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Χρήστη και ενδεικτικώς περιλαμβάνουν: Όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, αριθμός τηλεφώνου. Χωρίς τα δεδομένα αυτά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ Χρήστη και να απολαύσετε όλα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας RENTHIS2ME που προσφέρουμε. 

Το e-mail που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας ενδέχεται να το χρησιμοποιήσουμε για κάθε επικοινωνία που αφορά ζητήματα του Λογαριασμού σας ή την πορεία μίας ενοικίασης αντικειμένου στην οποία έχετε προχωρήσει, όπως παραδείγματος χάριν το να απαντήσουμε σε σχετικό αίτημα ή παράπονό σας ή προκειμένου να σας αποστείλουμε σχετικό ενημερωτικό e-mail (newsletter) εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική προς τούτο συγκατάθεσή σας. 

Δεδομένα πληρωμών για την ενοικίαση αντικειμένου μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME:

Προκειμένου να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ενοικίαση αντικειμένου μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME ως Ενοικιαστής είτε προκειμένου να λάβετε χρήματα από την ενοικίαση του αντικειμένου σας μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME  ως ιδιοκτήτης, συλλέγουμε πέραν των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων και πληροφορίες που αφορούν: τον τρόπο Πληρωμής ( πιστωτική, χρεωστική, VivaWallet) είτε στοιχεία λογαριασμού σας για κατάθεση.  

 

Σημειώνουμε ότι κατά την πραγματοποίηση ενοικίασης αντικειμένου μέσω της Πλατφόρμας RENTHIS2ME ο Χρήστης μεταφέρεται κάθε φορά απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας την VivaWallet και η Εταιρεία μας δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των Χρηστών και δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία σχετικά με την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό των Χρηστών.

Δεδομένα από τη χρήση της Πλατφόρμας RENTHIS2ME: 

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα που αφορούν και προκύπτουν από η χρήση από εσάς της Πλατφόρμας RENTHIS2ME όπως ενδεικτικώς: περιεχόμενο καταχωρήσεων στο Λογαριασμό σας, ιστορικό ενοικιάσεων, αξιολογήσεις που σας αφορούν, αξιολογήσεις που έχετε κάνει σε άλλους Χρήστες. 

Δεδομένα που περιέχονται στην επικοινωνία σας μαζί μας:

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα που οικειοθελώς δηλώνονται από τους Χρήστες της Πλατφόρμας RENTHIS2ME κάθε φορά που αυτοί επικοινωνούν διαδραστικά μέσω των καναλιών επικοινωνίας που παρέχονται από την Πλατφόρμα RENTHIS2ME πχ όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας μας και ενδεικτικώς: Ονοματεπώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, καθώς και το περιεχόμενο του αιτήματος/ ερωτήματος που μας υποβάλλετε. 

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την Πλατφόρμα RENTHIS2ME:

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την Πλατφόρμα RENTHIS2ME, δηλαδή δεδομένα χρήσης σχετικά με την πρόσβαση των Χρηστών στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME που συνιστούν πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies (ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης) με τη διαβίβασή τους από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας π.χ. οι διευθύνσεις IP το λογισμικό και η έκδοση του πλοηγού σας, το λειτουργικό σας σύστημα, η πηγή παραπομπής, η διάρκεια της επίσκεψής σας, πληροφορίες συσκευής, δεδομένα πρόσβασης, αναγνωριστικό συσκευής, ώρα και διάρκεια σύνδεσης, συχνότητα χρήσης, μέσο σύνδεσης κλπ και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της ορθής και ταχύτατης λειτουργίας της Πλατφόρμας RENTHIS2ME που παρέχονται μέσω αυτής και για την βελτίωση των λειτουργιών καθώς και της για την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειάς της. 

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα πρόσωπα, αλλά λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, μέσω της χρήσης cookies, – ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης- από εμάς ή από υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από την Πλατφόρμα RENTHIS2ME, παρακαλούμε ανατρέξτε παρακάτω στο άρθρο 13.

 

Δεδομένα προς τα social media:

Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των συντομεύσεων προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις αυτές για να συστήσετε την Πλατφόρμα RENTHIS2ME στους φίλους σας. Για να εξασφαλίσουμε ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας, αυτά στέλνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εφόσον πατήσετε το σχετικό κουμπί. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να προωθηθούν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεδομένα όπως η IP διεύθυνσή σας, πληροφορίες για τον φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή σας, η διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε αλλά και της προηγούμενης ιστοσελίδας εάν οδηγηθήκατε στην παρούσα με link (referrer) από την προηγούμενη κτλ. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε Πλατφόρμα RENTHIS2ME θα σταλούν δεδομένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εφόσον πατήσετε ξανά το σχετικό κουμπί.

 

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ FACEBOOK  KAI ΜΕΣΩ ΛΟΑΓΡΙΑΣΜΟΥ GMAIL

Χρησιμοποιώντας το κουμπί “Σύνδεση με Facebook” στην Ιστοσελίδα μας, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME χρησιμοποιώντας τα δεδομένα χρήστη του Facebook λογαριασμού σας στο πλαίσιο της λεγόμενης τεχνολογίας Single Sign On (σύστημα ενιαίας πρόσβασης). Μόνο εάν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων πριν από τη διαδικασία εγγραφής με βάση μια αντίστοιχη σημείωση σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων με το Facebook, θα λάβουμε τις γενικές και προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό χρήστη, το όνομα, την εικόνα προφίλ και το φύλο. Περαιτέρω, οι εικόνες του προφίλ σας, τα αναγνωριστικά χρήστη των φίλων σας και η λίστα των φίλων σας μπορούν επίσης να μεταφερθούν αν έχουν επισημανθεί ως “δημόσια” στις ρυθμίσεις απορρήτου του Facebook.


Τα δεδομένα που μεταδίδονται από το Facebook αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη, αν αυτά έχουν δοθεί από εσάς στο Facebook (τίτλος, όνομα, επώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αντιστρόφως, μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης) στο προφίλ σας στο Facebook με βάση τη συγκατάθεσή σας.
Η δοθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα σε εμάς.

 

Επιπλέον, παρέχεται στους Χρήστες η δυνατότητα να κάνουν την εγγραφή του μέσω του λογαριασμού που διατηρούν στο Gmail  χρησιμοποιώντας την επιλογή «Σύνδεση με Gmail». Μόνο εάν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων πριν από τη διαδικασία εγγραφής η εταιρεία Google θα κοινοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την προτίμηση γλώσσας και την εικόνα προφίλ σας στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME.

 

 

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, το κάνουμε βάσει μιας εκ των «προϋποθέσεων» του νόμου (ή νομικής βάσης) για την εν λόγω επεξεργασία. Συγκεκριμένα, θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες μόνο εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 

– Εάν η χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με το Χρήστη και/ή για τυχόν σχετικές προ-συμβατικές υποχρεώσεις  πριν από αυτή (άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ) συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη και της επικοινωνίας με τον Χρήστη σχετικά με την πορεία και το στάδιο της διαδικασίας ενοικίασης ενός αντικειμένου, την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών και γενικότερα της γενικής διαχείρισης και ικανοποίησης τυχόν αιτημάτων των Χρηστών αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και της αποστολής στους Χρήστες μας ενημερώσεων αναφορικά με τη χρήση εκ μέρους τους της Πλατφόρμας RENTHIS2ME

 

– Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας (ή συμφέροντα τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ) συμπεριλαμβανομένης της ορθής λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας και βελτίωσης της Πλατφόρμας RENTHIS2ME και της εμπειρίας των χρηστών μας σε αυτή, της εξακρίβωσης ευθυνών σε περίπτωση εγκλημάτων κατά της Εταιρείας και της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων μας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και με τρόπο που δεν είναι δυσανάλογος και σέβεται τα δικαιώματα σας περί ιδιωτικότητας και εσείς θα έχετε δικαίωμα εναντίωσης όπως εξηγείται στην παρακάτω ενότητα «Τα Δικαιώματά σας»

 

– Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο  στο οποίο υπόκεινται η Εταιρεία μας ή προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή να συμμετέχουμε εφόσον μας ζητηθεί σε οποιαδήποτε επίλυση διαφοράς προκύψει μεταξύ των (π.χ. υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορολογικές αρχές) (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ)

 

– Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών για έναν ή περισσότερους σκοπούς (άρθρο 6 παρ. 1 (α) ΓΚΠΔ) π.χ. σχετικά με την αποστολή στους Χρήστες επικοινωνίας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες που ίσως τους ενδιαφέρουν. 

 

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχουμε ειδικότερες πληροφορίες ως προς τη νομική βάση που ισχύει για κάθε επεξεργασία, επομένως, ένα θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@renthis2me.com.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Πλατφόρμας RENTHIS2ME και για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και ενδέχεται να κοινοποιηθούν, στους εργαζόμενους μας και τους τρίτους συνεργάτες- παρόχους υπηρεσιών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται κάτωθι. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν:

– Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας τεχνικές, λειτουργικές και εμπορικές υπηρεσίες, όπως είναι ενδεικτικά η φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας, η υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η γενικότερη τεχνική υποστήριξη ή άλλες ενίοτε υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, ήτοι η Εταιρεία Viva, 

-Στους συμβούλους μας (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, νομικών και άλλων συμβούλων) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας Renthis2me.

-Σε άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας RENTHIS2ME προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ενοικίασης ενός αντικειμένου μεταξύ ενός Ιδιοκτήτη και ενός Ενοικιαστή

– Σε αρχές και όργανα εποπτείας και ελέγχου και γενικότερα δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με αρμοδιότητες στο δημόσιο τομέα,

-Σε οποιονδήποτε άλλο μόνο με προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τους Χρήστες της.

– Τέλος, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί σε αιτήματα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων όταν είναι υποχρεωμένη να το κάνει από το νόμο ή όταν πιστεύει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά σας και/ή να συμμορφωθεί με δικαστική διαδικασία, απόφαση δικαστηρίου, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή κάθε άλλη νομική διαδικασία που μπορεί να της επιδοθεί. 

Ο πλήρης και ενημερωμένος κατάλογος των υποκειμένων στους οποίους μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να ζητηθεί από την Εταιρεία στο info@renthis2me.com. 

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ.)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία λειτουργίας μας, και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εδρεύουν τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία, όπως οι πάροιχοι των υπηρεσιών μας. Ανάλογα με την τοποθεσία κάθε Χρήστη, ενδέχεται η διαβίβαση δεδομένων να περιλαμβάνει μεταφορά τους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Χρήστης. Εάν μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα σε ένα κράτος που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η τρίτη χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην τρίτη χώρα αυτή μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων δυνάμει σύμβασης διαβίβασης δεδομένων ή εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται ρητά από την Ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. 

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

 Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων Χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο Λογαριασμός τους στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME. Εάν ο Χρήστης της Υπηρεσίας μας ζητήσει να απενεργοποιήσουμε τον Λογαριασμό του για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν εκκρεμεί κάποια ενεργή μίσθωση, και να διαγράψουμε τα δεδομένα του η Eταιρεία θα διαγράψει τα δεδομένα κατόπιν του σχετικού αιτήματος. Εξαιρούνται τα στοιχεία οικονομικών συναλλαγών τα οποία διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτεί η φορολογική ή άλλη νομοθεσία. Σε περίπτωση που κάποια ενεργή μίσθωσή αντικειμένου σας κάποια συναλλαγή ή παραγγελία σας δεν έχει ολοκληρωθεί, η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρήσει προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο απενεργοποίηση του λογαριασμού σας και του σχετικού αιτήματος διαγραφής, έως την ολοκλήρωση των παραπάνω.  

Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το τέλος της σχέσης μας με τους Χρήστες ή από την τελευταία επικοινωνία μας με εσάς. 

Μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οποτεδήποτε ο Χρήστης μας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, αρκεί η συγκατάθεση αυτή να μην έχει ανακληθεί ή έως ότου μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή τροποποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες από εμάς. Περαιτέρω, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε αυτό απαιτείται  για την εκπλήρωση μίας νομικής, κανονιστικής, φορολογικής ή λογιστικής υποχρέωσής μας ή κατόπιν σχετικής εντολής από μία αρχή ή εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.

  

Μόλις λήξει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας, αυτά θα διαγραφούν. Επομένως, τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων δεν θα μπορούν να ασκηθούν μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου διατήρησης. 

 1. RENTHIS2ME NEWSLETTER

Η Εταιρεία Renthis2me σας παρέχει την επιλογή να δηλώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) της Εταιρείας. Εάν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας στέλνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Newsletter μας το οποίο περιέχει ενημερωτικό και προωθητικό υλικό σχετικά με τη λειτουργία και νέα της Πλατφόρμας RENTHIS2ME.

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα σας και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι διατηρείτε τον έλεγχο της διαχείρισης των ενεργειών εμπορικής προώθησης που απευθύνονται σε εσάς:

– Θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την εμπορική προώθηση σε εύλογο και αναλογικό επίπεδο και θα σας αποστέλλουμε μόνο επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν

– Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το RENTHIS2ME Newsletter μπορείτε να μας ζητήσετε να μη σας αποστέλλουμε τη σχετική εμπορική επικοινωνία, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «διαγραφή/unsubscribe» που θα βρείτε σε όλα τα emails που λαμβάνετε από εμάς. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@renthis2me.com.

 

 1. COOKIES

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Πλατφόρμα RENTHIS2ME , στοιχεία της  επίσκεψή σας σε αυτήν μπορεί να συλλεχθούν μέσω των “cookies”, μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως από τις περισσότερες σύγχρονες ιστοσελίδες. 

Ένα «Cookie» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από ένα διακομιστή Internet και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη για να επιτρέψει στον ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τον χρήστη, όταν επισκέπτεται ξανά την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή/συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του («session cookie») ή και για επόμενες επισκέψεις («μόνιμο cookie»). Τα session cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη έως ότου αυτός αποσυνδεθεί ή έως ότου ο χρήστης αποχωρήσει από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή έως ότου απενεργοποιηθεί το πρόγραμμα περιήγησης Internet, ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή του χρήστη έως ότου διαγραφούν από το χρήστη ή έως ότου επέλθει μια καθορισμένη προθεσμία. Άλλα παρόμοια αρχεία (ή τεχνολογίες παρακολούθησης) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και σε αυτήν την Πολιτική, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τη λέξη «cookies» για να υποδηλώσει όλα τις παρόμοιες τεχνολογίες, που συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο.

Ο Πλατφόρμα RENTHIS2ME χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους επισκέπτες του και προκειμένου να εξατομικεύσει και αποθηκεύσει ορισμένες ρυθμίσεις ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητούμε πληροφορίες που ήδη έχετε δώσει, την οποία φορά που θα επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, τα Cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME καθώς και για την παροχή πληροφοριών επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας ώστε να βεβαιωθούμε πώς ανταποκρίνεται στους αρχικούς της στόχους και γενικά να τη βελτιώνουμε 

Είδη Cookies

Η Εταιρεία μας εκτός από τα cookies που εγκαθιστά η ίδια για λόγους λειτουργικότητας της Πλατφόρμας RENTHIS2ME (απολύτως απαραίτητα- cookies λειτουργικότητας) χρησιμοποιεί cookies τα οποία εγκαθίστανται στη συσκευή σας από τρίτα μέρη («Cookies τρίτου μέρους»). Συνήθως τα Cookies τρίτου μέρους είναι cookies αναλύσεων ή cookies απόδοσης και μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο, να μπορούμε να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών μας και να έχουμε επίγνωση σχετικά με την ποιότητα, απόδοση και αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας RENTHIS2ME. Τα μέρη που ορίζουν αυτά τα cookies τρίτου μέρους μπορούν να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας τόσο όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα RENTHIS2ME, όσο και όταν επισκέπτεστε ορισμένους άλλους ιστότοπους.

Συγκεκριμένα στο παρόντα Ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 

 • Απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη ορθή λειτουργία της Πλατφόρμας RENTHIS2ME. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες της Πλατφόρμας RENTHIS2ME και αποθηκεύουν προτιμήσεις και ρυθμίσεις (π.χ. γλώσσα και χώρα, πληροφορίες σύνδεσης, ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης και προσθηκών). Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα ενός χρήστη. Τα cookies παραμένουν ενεργά καθότι χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της Πλατφόρμας. Χωρίς αυτά, ορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν αποτελεσματικά ή καθόλου.
Όνομα Πηγή/Πάροχος Σκοπός/Διάρκεια Ζωής
cookiehub CookieHub 1 έτος
PHPSESSID PHP.net session
__cfduid Cloudflare 30 ημέρες
__cfruid Cloudflare session
__cf_ob_info Cloudflare session
__cf_use_ob Cloudflare session
cookiePreferences Google Tag Manager 2 έτη
_GRECAPTCHA Google reCAPTCHA 180 days
wp-settings-[UID] 1 έτος
wordpress_[hash] WordPress 1 έτος
wordpress_logged_in_[hash] WordPress session
wp-settings-{time}-[UID] WordPress 1 έτος
wp-saving-post  WordPress session
wordpress_test_cookie WordPress session
wordpress_sec_{hash}  WordPress session
wp-postpass_{hash}  WordPress 10 ημέρες
woocommerce_cart_hash WooCommerce session
woocommerce_items_in_cart WooCommerce session
wp_woocommerce_session_ WooCommerce session
woocommerce_recently_viewed WooCommerce session

 

 • Cookies αναλύσεων / απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών, να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν, τον χρόνο που ξοδεύουν, τις σελίδες που επαν-επισκέπτονται, τις λέξεις-κλειδιά που εισάγονται στο πεδίο αναζήτησης κλπ. Τα cookies αυτά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της Πλατφόρμας μας και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση και την αποδοτικότητα της. Τα cookies απόδοσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας, π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP.  Τα cookies αυτά είναι προαιρετικά και εγκαθίστανται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της συγκατάθεσής του αναφορικά προς την χρήση αρχείων cookies στην ιστοσελίδα μας ανά πάσα στιγμή και να αποφασίσει να τα αφαιρέσει.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies  αναλύσεων και απόδοσης από την Google Analytics.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους η υπηρεσία Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην εξής ιστοσελίδα: https://policies.google.com/privacy?hl=el. Επιπλέον, σας παρέχετε η δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Όνομα Πηγή/Πάροχος Σκοπός/Διάρκεια Ζωής
_ga Google Analytics 2 έτη
_ga_ Google Analytics 2 έτη
_gid Google Analytics 24 ώρες
_gat Google Analytics 1 λεπτό
_dc_gtm_ Google Analytics 1 λεπτό
_gat_gtag_ Goolge Analytics 1 ώρα
__utma Google Analytics 2 έτη από την τελευταία ενέργεια
__utmt Google Analytics 10 λεπτά
__utmb Google Analytics 30 λεπτά από την τελευταία ενέργεια
__utmc Google Analytics Έως την λήξη του session
__utmz Google Analytics 6 μήνες από την τελευταία ενέργεια
__utmv Google Analytics 2 έτη από την τελευταία ενέργεια
__utmx Google Analytics 18 μήνες
__utmxx Google Analytics 18 μήνες
YSC YouTube session
vuid Vimeo 1 έτος

 

 • Cookies λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και έτσι να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, αλλά και να βρίσκετε έτοιμες τις προτιμήσεις σας- ρυθμίσεις σας από προηγούμενες επισκέψεις (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας ή όταν έχετε επιλέξει να αποθηκευτεί το συνθηματικό σας, σε portal μας).
Όνομα Πηγή Σκοπός/Διάρκεια Ζωής
PREF Youtube 10 έτη
YSC Youtube Session
VISITOR_INFO1_LIVE  Youtube 240 ημέρες
GPS Youtube Session
GCLB Google Session
CONSENT Google 17 έτη
SEARCH_SAMESITE Google 1 έτος
_gac_ Google Analytics 90 ημέρες
xs Facebook session
c_user Facebook 90 ημέρες
m_user Facebook 90 ημέρες
sb Facebook μόνιμα
fr Facebook 90 ημέρες
locale Facebook 60 ημέρες έως  3650 ημέρες
_fbp Facebook 90 ημέρες
js_ver Facebook 90 ημέρες
rc Facebook 90 ημέρες
campaign_click_url Facebook 90 ημέρες
__fb_chat_plugin  Facebook session
common/cavalry_endpoint.php  Facebook session
_gcl_au Google 365 ημέρες
1P_JAR Google 1 έτος
AID Google session
SID Google 3 μήνες
HSID Google 2 έτη
APISID Google session
SAPISID Google 179 ημέρες
SSID Google 1 έτος
SIDCC Google 1 έτος
OTZ Google 1 έτος
ANID Google 347 ημέρες
DV Google session
NID Google 1 ημέρα
IDE Google 390 ημέρες
RUL Google 1 έτος

 

 

Δυνατότητες απενεργοποίησης των Cookies

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να απενεργοποιήσει τα cookies μέσω του σχετικού πίνακα ελέγχου που παρέχεται από την Ιστοσελίδα ή μέσω του browser του. Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορεί ο χρήστης να σταματήσει να αποδέχεται νέα cookies, πως θα ενημερωθεί όταν λαμβάνει ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσει τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies στο browser, παρακαλούμε ανατρέξτε στα ακόλουθα λινκ (ως έχουν ως διευθύνσεις URL κατά την τρέχουσα ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής, το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να τροποποιείται):

 

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της Πλατφόρμας RENTHIS2ME.

 

 1. ΑΠOΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΏΝ

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες στην Πλατφόρμα RENTHIS2ME ή μέσω καμίας από τις λειτουργίες της και γενικά μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπο κάτω των 18 ετών θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λαμβάνουμε και διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση κάθε κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή τυχαίας καταστροφής προσωπικών δεδομένων κατάλληλων ανάλογα με τη φύση των σχετικών πληροφοριών. Όπου εφαρμόζεται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε πάντοτε επίσης, από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και ασφαλείας. Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει και από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιείτε, αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου και δεν θα θεωρήσετε την Εταιρεία Renthis2me ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της υπευθύνους για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, εκτός αν οφείλεται σε δική μας αμέλειά. Για την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου μας, η συσκευή σας θα πρέπει να προστατεύεται (π.χ. από ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως, για παράδειγμα, τείχος προστασίας και φιλτράρισμα κατά του spam). 

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, ως Χρήστες, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, να ασκείτε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 12 έως 21 αυτού ήτοι:

Δικαίωμα ενημέρωσης Οφείλουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά τί δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και για τί χρονικό διάστημα τα κρατάμε, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί η παρούσα Πολιτική.
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται επεξεργασία. Συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοπός της επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, αποδέκτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν, περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται, δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.
Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να εξακριβώσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας και να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας καθώς και να επεξεργαστείτε οι ίδιοι τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στον Λογαριασμό Χρήστη που δημιουργήσατε.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, είτε έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία είτε όταν έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, είτε όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα, εάν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,να εξασφαλίσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν επιθυμείτε να συνεχιστεί η επεξεργασία αυτών αλλά δεν θέλετε να ζητήσετε τη διαγραφή τους.
Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότητας Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από εμάς  να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Χρήστη, ή σύμβαση της οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή ως μέρος τυχόν σχετικών προ-συμβατικών υποχρεώσεων.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εφόσον η συγκατάθεση είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
Δικαίωμα καταγγελίας Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτεύουσα Αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας προτού προσεγγίσετε την Αρχής προστασίας προσωπικών Δεδομένων και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η Εποπτεύουσα Αρχή που είναι υπεύθυνη για μας είναι:


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

 1. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@renthis2me.com. Τα αιτήματά σας αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γενικά, απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός (1) μηνός από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εντός ενός μηνός). Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους είναι δωρεάν. Ωστόσο, στην περίπτωση εμφανώς αβάσιμων ή υπερβολικών απαιτήσεων, ακόμα και λόγω της επαναληπτικότητας τους, η Εταιρεία  μπορεί να σας χρεώσει μια λογική συνεισφορά στα έξοδα, ενόψει των διοικητικών δαπανών προκειμένου να χειριστεί το αίτημά σας ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@renthis2me.com. 

Τελευταία ενημέρωση:  28/03/2022